Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση

Αερολέβητες

  Ελληνικά προϊόντα θέρμανσης μεγάλων βιοτεχνικών και επαγγελματικών γενικά χώρων, υψηλής ποιότητας, μεγάλης αντοχής και απόδοσης που μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτήσεις θέρμανσης.

 

         
ΒΕΡΝΟΝ fire 45 (Ξύλο)   ΒΕΡΝΟΝ fire 50 (Ξύλο)   ΒΕΡΝΟΝ 100 (Pellet)