Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση

Αερολέβητας Pellet ΒΕΡΝΟΝ 100

Γενικά χαρακτηριστικά
Αερολέβητας Pellet για θέρμανση βιοτεχνικών χώρων και θερμοκηπίων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Παροχή αέρα 7000 m3/h
Η θερμική ισχύς του αερολέβητα ανέρχεται στα 100000 Kcal/h
Ο θερμαινόμενος χώρος ανέρχεται στα 2500 m3.

Το συγκρότημα αποτελείται από:
τον αερολέβητα
τον καυστήρα
τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου 
το σιλό και το μηχανισμό τροφοδοσίας